CV (sơ yếu lý lịch)

Cá nhân hóa mẫu trợ năng này để thể hiện những thành tích của bạn và tạo một CV hay sơ yếu lý lịch có chất lượng chuyên nghiệp.

Word

CV (sơ yếu lý lịch)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình