CV (sơ yếu lý lịch)

Cá nhân hóa mẫu trợ năng này để thể hiện những thành tích của bạn và tạo một CV hay sơ yếu lý lịch có chất lượng chuyên nghiệp.

Word

CV (sơ yếu lý lịch)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn