Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Dãn cách dòng đôi cổ điển (trống)

Tài liệu giãn cách dòng đôi đơn giản với giao diện chuyên nghiệp cổ điển. Tài liệu trợ năng này thích hợp nhất cho các tài liệu chuyên nghiệp yêu cầu giãn cách dòng đôi. Ví dụ: các tài liệu tuân theo chuẩn MLA, APA và Chicago. Định dạng mặc định cho tài liệu này: Phông chữ: Times New Roman, Dãn cách Đoạn 12 điểm: Dãn cách Dòng đôi Lề: 1” (tất cả các mặt)

Word

Dãn cách dòng đôi cổ điển (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn