Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Dẫn hướng cảm xúc với Quái vật cảm xúc

Áp phích này giúp học viên xác định cảm xúc bằng Quái vật cảm xúc trong Suy ngẫm. Bằng cách liên kết với cảm xúc của Quái vật cảm xúc, học viên có thể tìm thấy từ phù hợp để thể hiện bản thân, từ đó giúp họ cảm thấy được lắng nghe và hỗ trợ. Mẫu trợ năng này giúp xây dựng các kỹ năng xã hội và cảm xúc như khả năng tự nhận thức, sự đồng cảm và kỹ năng liên quan đến mối quan hệ.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Dẫn hướng cảm xúc với Quái vật cảm xúc

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn