Danh sách đội thể thao

Huấn luyện viên có thể duy trì danh sách đội thể thao cập nhật bằng mẫu trợ năng này, có thông tin liên hệ của thành viên, tên nhân viên và số lượng thành viên được tính toán tự động.

Excel

Danh sách đội thể thao

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn