Danh sách bộ sưu tập sách

Lưu giữ bảng kiểm kê thư viện cá nhân với mẫu danh sách bộ sưu tập sách này. Mẫu trợ năng này có các cột để lưu thông tin về chi tiết sách, tình trạng, thể loại, vị trí kệ và bạn có thể sử dụng tính năng lọc dữ liệu để tìm thông tin mình muốn.

Excel

Danh sách bộ sưu tập sách

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình