Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách bộ sưu tập sách

Giữ một bảng kiểm kê thư viện cá nhân của bạn bằng mẫu bộ sưu tập sách này. Mẫu kiểm kê sách này có cột để ghi lại chi tiết sách, tình trạng, danh mục và vị trí kệ. Bạn có thể sử dụng tính năng lọc dữ liệu để tìm những gì bạn đang tìm kiếm. Giữ cho thư viện của bạn có tổ chức và dễ dàng điều hướng bằng mẫu liệt kê sách từ Excel. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

Excel

Danh sách bộ sưu tập sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn