Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách khách dự tiệc

Lập kế hoạch danh sách khách dự tiệc của bạn bằng mẫu này. Liệt kê tên khách, địa chỉ và số điện thoại, rồi kiểm tra thời điểm gửi thư mời và khách đã gửi RSVP của họ.

Word

Danh sách khách dự tiệc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn