Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách kiểm kê có tô sáng thông tin đặt hàng lại

Mẫu danh sách kiểm kê trợ năng sẽ giúp bạn theo dõi và phân loại lượng hàng còn trong kho. Mẫu danh sách kiểm kê Excel này còn thêm thông tin đặt hàng lại và tổng giá trị bằng cách sử dụng định dạng điều kiện. Sử dụng mẫu của trình theo dõi kho hàng để lập bảng hàng hóa dự trữ, giá đơn vị chi tiết, số lượng, mô tả cùng các nội dung khác.

Excel

Danh sách kiểm kê có tô sáng thông tin đặt hàng lại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn