Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng

Mẫu trợ năng này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ của bạn theo dõi kiểm kê. Ngoài ra, còn theo dõi các thông tin đặt lại hàng và tổng giá trị bằng cách sử dụng định dạng điều kiện.

Excel

Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình