Danh sách kiểm kê

Theo dõi hàng tồn kho và cập nhật việc đặt hàng của bạn với mẫu danh sách kiểm kê trợ năng này. Ngoài việc theo dõi các mặt hàng trong kho, mẫu còn chứa các cột để theo dõi mức đặt hàng lại để nhập kho, thời gian đặt hàng lại, số lượng cần đặt hàng lại và liệu mặt hàng đã bị chấm dứt hay chưa.

Excel

Danh sách kiểm kê

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn