Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách liên hệ cá nhân

Luôn có tổ chức với danh sách liên hệ này trong Excel. Theo dõi và sắp xếp các liên hệ theo tên và họ, số điện thoại nhà riêng hoặc di động, email hoặc địa chỉ gửi thư, cùng với phần ghi chú cho nhận xét hoặc thông tin bổ sung. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách liên hệ cá nhân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn