Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Sắp xếp việc mua sắm quà tặng ngày lễ của bạn bằng mẫu tiện dụng này. Nhập vào ý tưởng về quà tặng, chi phí mua quà và bưu phí, tình trạng mua quà và bọc quà.

Excel

Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn