Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Sắp xếp việc mua sắm quà tặng ngày lễ của bạn bằng mẫu tiện dụng này. Nhập vào ý tưởng về quà tặng, chi phí mua quà và bưu phí, tình trạng mua quà và bọc quà.

Excel

Danh sách mua sắm quà tặng ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn