Danh sách mua sắm quà tặng

Hãy tạo danh sách và kiểm tra kỹ càng bằng mẫu danh sách quà tặng ngày lễ này; đánh dấu vào những món quà khi chúng được làm ra hay được mua.

Word

Danh sách mua sắm quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn