Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách những việc cần làm về nhiệm vụ của nhóm

Tổ chức nhóm của bạn và hoàn thành dự án của bạn đúng thời gian bằng cách liệt kê các công việc cần làm và theo dõi trạng thái trong mẫu danh sách công việc cần làm của nhóm có thể truy nhập được này. Mẫu danh sách việc cần làm của nhóm này chia nhỏ các nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, ngày mục tiêu, trạng thái và hơn thế nữa.

Excel

Danh sách những việc cần làm về nhiệm vụ của nhóm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn