Danh sách phát nhạc tiếp khách và đám cưới

Thiết kế danh sách phát nhạc cho đám cưới và hoạt động tiếp khách của bạn thật chi tiết với mẫu trợ năng này. Album, tên bài hát, thời lượng và thời điểm sử dụng khả thi đều được liệt kê.

Excel

Danh sách phát nhạc tiếp khách và đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình