Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách phim

Mẫu danh sách phim có thể truy cập này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả các bộ phim yêu thích của mình. Mẫu danh sách phim này sử dụng định dạng có điều kiện. Nó thậm chí còn cho phép bạn thêm xếp loại cá nhân của mình để dễ dàng hiển thị các mục yêu thích của bạn. Mẫu danh sách phim Excel này bao gồm các phần cho tiêu đề, bài đánh giá của bạn, các diễn viên đóng vai chính và hơn thế nữa.

Excel

Danh sách phim

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn