Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách phim

Mẫu trợ năng này sẽ cho phép bạn dễ dàng theo dõi tất cả phim của mình. Sử dụng định dạng điều kiện, mẫu này còn cho phép bạn thêm xếp loại cá nhân dễ nhìn cho phim yêu thích của bạn.

Excel

Danh sách phim

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn