Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách so sánh

Với mẫu trợ năng này, bạn có thể so sánh các mục khác nhau. Liệt kê các tính năng quan trọng, xếp hạng tính năng và thêm ghi chú khi so sánh.

Excel

Danh sách so sánh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn