Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách tình nguyện viên

Sử dụng mẫu trang đăng ký trợ năng này để thu thập thông tin cho nhóm tình nguyện của bạn. Phù hợp cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường học, nhóm hoặc câu lạc bộ dùng để tổ chức sự kiện tiếp theo của mình.

Word

Danh sách tình nguyện viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn