Danh sách tình nguyện viên

Sử dụng mẫu trang đăng ký trợ năng này để thu thập thông tin cho nhóm tình nguyện của bạn. Phù hợp cho các tổ chức phi lợi nhuận, trường học, nhóm hoặc câu lạc bộ dùng để tổ chức sự kiện tiếp theo của mình.

Word

Danh sách tình nguyện viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình