Danh sách tạp phẩm

Danh sách tạp phẩm này phân loại và sắp xếp các mục mua để giúp bạn mua sắm hiệu quả hơn. Bạn có thể nhập số lượng và giá cả cũng như thương hiệu yêu thích. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Danh sách tạp phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn