Danh sách thực phẩm

Lập kế hoạch mua sắm và giới hạn trong ngân sách của bạn với danh sách thực phẩm, danh sách này cũng giúp bạn so sánh giá giữa các nhà cung cấp. Đánh dấu các mục khi bạn tiếp tục. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Excel

Nâng cấp lên Premium
Danh sách thực phẩm

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình