Danh sách thực phẩm

Mẫu danh sách thực phẩm tương tác trợ năng này sẽ giúp bạn mua sắm thật thông minh. Bạn chỉ cần phân loại các mục và xem chính xác tiền được chi tiêu vào đâu; còn Excel sẽ đảm trách những công việc nặng nhọc.

Excel

Danh sách thực phẩm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn