Danh sách thiếp Giáng sinh

Đánh dấu mọi tên với mẫu danh sách thiếp Giáng sinh trợ năng này để đánh dấu những thiếp đã gửi và đã đến tay người nhận. Các tùy chọn được cung cấp để sắp xếp theo tên hoặc ngày, bao gồm đồ họa hấp dẫn trong tiêu đề.

Excel

Danh sách thiếp Giáng sinh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình