Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách thiệp Giáng sinh

Đảm bảo bạn kiểm tra mọi tên trong gia đình với mẫu danh sách thiệp Giáng sinh có thể truy cập này để đánh dấu những tấm thiệp đã gửi và nhận trong những ngày lễ. Trong mẫu danh sách thiệp Giáng sinh, các tùy chọn được cung cấp để sắp xếp theo tên hoặc ngày. Mẫu danh sách thiệp Giáng sinh đơn giản này cũng bao gồm hình ảnh Giáng sinh hấp dẫn trong tiêu đề.

Excel

Danh sách thiệp Giáng sinh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn