Danh sách tiệc tối với thực đơn

Lưu lại bản ghi khi bạn tổ chức chiêu đãi với mẫu danh sách tiệc tối trợ năng này. Ghi lại ngày, số khách tham dự, thực đơn được phục vụ và các ghi chú khác.

Excel

Danh sách tiệc tối với thực đơn

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình