Danh sách tiệc tối với thực đơn

Lưu lại bản ghi khi bạn tổ chức chiêu đãi với mẫu danh sách tiệc tối trợ năng này. Ghi lại ngày, số khách tham dự, thực đơn được phục vụ và các ghi chú khác.

Excel

Danh sách tiệc tối với thực đơn

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from