Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Danh sách việc cần làm của giáo viên

Những giáo viên bận rộn sẽ thích sự dễ dàng khi theo dõi tác vụ mà mẫu trợ năng hữu ích này mang lại. Sử dụng mẫu cho tuần của cả năm. Tính năng định dạng điều kiện và slicer bảng sẽ thực hiện giúp bạn công việc nặng!

Excel

Danh sách việc cần làm của giáo viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn