Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách việc cần làm với công cụ theo dõi tiến độ

Theo dõi các nhiệm vụ của bạn bằng mẫu danh sách việc cần làm cơ bản này. Mẫu theo dõi tiến độ Excel này cho phép bạn thiết lập mức ưu tiên, trạng thái, ngày đến hạn và tỷ lệ phần trăm hoàn thành để rồi khi hoàn thành nhiệm vụ, mẫu sẽ tự động đánh dấu Đã xong! Đây là mẫu theo dõi tiến độ trợ năng.

Excel

Danh sách việc cần làm với công cụ theo dõi tiến độ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn