Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách kiểm tra mua quà tặng

Tạo danh sách và kiểm tra kỹ càng với mẫu danh sách mua quà tặng ngày lễ này. Sử dụng mẫu danh sách kiểm tra mua quà tặng này để kiểm tra quà tặng khi quà được làm ra hoặc mua. Sắp xếp hoạt động mua sắm ngày lễ của bạn bằng mẫu danh sách mua quà tặng đơn giản này, bao gồm chỗ cho tên người nhận, ý tưởng quà tặng, thông tin về kích cỡ, v.v.

Word

Danh sách kiểm tra mua quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn