Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh sách mua sắm quà tặng

Sắp xếp việc mua sắm trong ngày lễ của bạn với mẫu danh sách trợ năng này, có không gian cho các ý tưởng quà tặng, tên cửa hàng, giá và danh sách kiểm tra cho thời điểm mua, bọc và vận chuyển quà tặng.

Excel

Danh sách mua sắm quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn