Danh sách tác vụ dự án nhóm

Mọi người trong đội sẽ biết những tác vụ họ cần hoàn thành và ngày đến hạn bằng mẫu danh sách tác vụ trợ năng này.

Excel

Danh sách tác vụ dự án nhóm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình