Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh sách tác vụ dự án nhóm

Mọi người trong đội sẽ biết những tác vụ họ cần hoàn thành và ngày đến hạn bằng mẫu danh sách tác vụ trợ năng này.

Excel

Danh sách tác vụ dự án nhóm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn