Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp (Không thời gian)

Các danh thiếp theo chiều dọc hoặc cao này bao gồm hướng dẫn để dễ dàng tùy chỉnh. Tạo 10 danh thiếp với khổ 8,5" x 11" trên mỗi tờ giấy. Phù hợp với giấy bìa danh thiếp cao tiêu chuẩn. Mẫu này được thiết kế để phối hợp với bộ thiết kế (Không thời gian) nhằm hỗ trợ bạn tạo một bộ tài liệu kinh doanh chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Word

Danh thiếp (Không thời gian)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn