Danh thiếp (10 danh thiếp trên mỗi trang)

Tạo mười danh thiếp trên mỗi trang bằng mẫu Word này. Mỗi danh thiếp có một viền màu xanh lục và chỗ dành cho logo doanh nghiệp của bạn. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, đồng thời, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878.

Word

Danh thiếp (10 danh thiếp trên mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình