Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh thiếp cá nhân (10 danh thiếp mỗi trang)

Mẫu danh thiếp cá nhân này có thể hữu ích khi bạn muốn chia sẻ thông tin của mình theo cách thật đáng nhớ; gồm thiết kế mặt trời và đám mây cười. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch và phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878.

Word

Danh thiếp cá nhân (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn