Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh thiếp cá nhân hình bông hoa

Sử dụng mẫu danh thiếp bông hoa này để tạo danh thiếp cá nhân hoặc duy nhất. Đây là mẫu trợ năng. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, đồng thời, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878.

Word

Danh thiếp cá nhân hình bông hoa

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn