Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh thiếp có góc cạnh hiện đại

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp cá nhân hoặc công việc của riêng bạn. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. Tìm kiếm "góc cạnh hiện đại" để tìm các mẫu đồng bộ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Danh thiếp có góc cạnh hiện đại

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn