Danh thiếp có logo nổi bật (10 danh thiếp mỗi trang)

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp chuyên nghiệp. Đây là mẫu trợ năng. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. Tìm kiếm "logo nổi bật" để tìm các mẫu đồng bộ.

Word

Danh thiếp có logo nổi bật (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình