Bỏ qua để tới nội dung chính

Danh thiếp có logo nổi bật (10 danh thiếp mỗi trang)

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp chuyên nghiệp. Đây là mẫu trợ năng. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. Tìm kiếm "logo nổi bật" để tìm các mẫu đồng bộ.

Word

Danh thiếp có logo nổi bật (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn