Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp hình hoa sen

Nếu bạn cần danh thiếp cá nhân hoặc cho công việc, hãy cân nhắc mẫu danh thiếp hình hoa sen sống động này để trở nên nổi bật. Mẫu danh thiếp có trợ năng này in theo cỡ 3-1/2 x 2 inch và hoạt động với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. Tìm kiếm “hoa sen” để tìm các mẫu phù hợp.

Word

Danh thiếp hình hoa sen

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn