Danh thiếp hình lục giác

Sử dụng mẫu danh thiếp có thiết kế hình lục giác này để tạo danh thiếp cá nhân hoặc công việc của riêng bạn. Danh thiếp có kích cỡ tiêu chuẩn 3-1/2 x 2 inch, phù hợp với Avery 5371, 5911, 8371, 8471, 8859, 28371, 28877 và 28878. Tìm kiếm "hình lục giác" để tìm các mẫu đồng bộ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Danh thiếp hình lục giác

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình