Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp (Thiết kế màu đỏ, 10 danh thiếp một trang)

Sử dụng mẫu danh thiếp này để tạo danh thiếp công việc cá nhân hóa phù hợp. Thay đổi diện mạo bằng cách sử dụng các chủ đề Word dựng sẵn. Phiên bản này bao gồm các hướng dẫn cắt để hỗ trợ bạn cắt thẻ nếu bạn không sử dụng giấy gấp nếp sẵn.

Word

Danh thiếp (Thiết kế màu đỏ, 10 danh thiếp một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn