Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp, bố cục hướng dọc với logo (10 danh thiếp trên mỗi trang)

Sử dụng mẫu danh thiếp hướng dọc này để tạo danh thiếp hướng dọc hoặc dạng cao. Mẫu danh thiếp hướng dọc này bao gồm giãn dòng định dạng sẵn cho logo và thông tin liên hệ quan trọng. Mẫu danh thiếp được thiết kế hướng dọc có thể in 10 danh thiếp trên mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp, bố cục hướng dọc với logo (10 danh thiếp trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn