Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp, bố trí nằm ngang với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Các danh thiếp thuần này có bố trí nằm ngang với văn bản và logo được căn giữa và tên của bạn được viết hoa chữ cái đầu. Mẫu này in được 10 danh thiếp mỗi trang.

PowerPoint

Danh thiếp, bố trí nằm ngang với logo (10 danh thiếp mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn