Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Danh thiếp (Thiết kế Dải Bán hàng, 10 danh thiếp/trang)

Cá nhân hóa những danh thiếp này với thông tin công ty của bạn. Mẫu trợ năng này gồm 10 danh thiếp mỗi trang và tương thích với các thẻ 5371, 5911, 8371, 8417 và 8859. Để thay đổi màu của sọc, chỉ cần sử dụng các chủ đề và màu tích hợp sẵn trên tab bố trí trang của dải băng Word; khớp với các mẫu khác trong bộ thiết kế Sọc bán hàng.

Word

Danh thiếp (Thiết kế Dải Bán hàng, 10 danh thiếp/trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn