Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Doanh nghiệp

Mẫu doanh nghiệp nghĩa là doanh nghiệp tốt

Bạn sử dụng chồng chất tài liệu mỗi năm trong công việc kinh doanh—đồng nghĩa với việc mất nhiều thời gian để tập trung vào các nhiệm vụ thiết yếu. Tinh gọn công việc giấy tờ với các mẫu của Microsoft Office. Có nhiều mẫu dành cho doanh nghiệp được thiết kế chuyên nghiệp để hỗ trợ vận hành, quản lý tài chính, quản lý dự án, nỗ lực tiếp thị và nhiều hơn nữa. Sử dụng mẫu dành cho doanh nghiệp để tạo mọi thứ từ danh sách kiểm kê đơn giản đến sách nhỏ quảng cáo gập ba có đồ họa phức tạp.

Các mẫu của Microsoft rất dễ sử dụng và linh hoạt để phù hợp với hầu hết quy mô và loại hình doanh nghiệp. Các mẫu này đặc biệt hữu dụng đối với các doanh nhân, những người có thể chọn nhiều mẫu để xây dựng kế hoạch kinh doanh, sau đó tải xuống và tùy chỉnh mẫu thư doanh nghiệp để nhanh chóng phản hồi các yêu cầu. Bạn sẽ tìm thấy nhiều mẫu văn phòng của Microsoft để sử dụng nội bộ và cho khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động trơn tru.

Khám phá nhiều mẫu thư kinh doanh, mẫu kế hoạch kinh doanh, bản trình bày bán hàng hoặc bản tin công ty và các mẫu kinh doanh khác phù hợp với nhu cầu của bạn.