Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Fax phối thư (chủ đề Median)

Mẫu cho trang phối fax với các trường chèn cho dòng chào hỏi, số điện thoại doanh nghiệp, tên công ty và fax doanh nghiệp; bao gồm tiêu đề màu đen với văn bản màu trắng. Tìm kiếm thiết kế Median để tìm thêm mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Fax phối thư (chủ đề Median)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn