Gỗ Tự nhiên Sẫm

Trong chủ đề này, những thớ gỗ nâu sẫm làm nổi bật khung nội dung màu trắng. Thiết kế này bao gồm các màu nhấn, hiệu ứng và phông phối hợp. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 : 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Gỗ Tự nhiên Sẫm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn