Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ghi chú

Sử dụng mẫu ghi chú hàng ngày có thể truy cập này để ghi chú và tạo một sổ ghi chép kỹ thuật số. Sắp xếp các suy nghĩ và công việc của bạn với mẫu ghi chú gọn gàng, tối thiểu cho Word này. Bạn có thể sử dụng mẫu ghi chú này để tự động đồng bộ hóa ghi chú trên các thiết bị của mình bằng cách sử dụng ứng dụng OneNote miễn phí.

Word

Ghi chú

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn