Ghi Sổ nhật ký

Sử dụng mẫu trợ năng này để tạo một sổ nhật ký trông thật thanh lịch. Mẫu có tiêu đề, đầu đề và thân văn bản tùy chỉnh được, ngoài ra còn có tùy chọn chèn ảnh.

Word

Ghi Sổ nhật ký

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn