Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Giáo án của giáo viên

Các giáo viên có thể soạn giáo án trên lớp của mình với mẫu giáo án đơn giản này ở định dạng danh sách. Mẫu giáo án này bao gồm chỗ cho tên bài, chủ đề, tác giả, cấp lớp, thời lượng, tổng quan, mục tiêu, tài liệu cần thiết và hơn thế nữa. Đây là một mẫu giáo án dễ tiếp cận dành cho giáo viên và nhà giáo dục.

Word

Giáo án của giáo viên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn