Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Giáo trình của giáo viên (màu)

Mẫu giáo trình khóa học dành cho giáo viên có thể truy cập này được thiết kế nhằm giúp các giáo viên cung cấp cho học viên mọi thông tin họ cần lúc bắt đầu khóa học. Bạn có thể cá nhân hóa mẫu giáo trình của trường bằng cách thay đổi màu sắc sử dụng các chủ đề có sẵn của Word. Đặt kỳ vọng và cung cấp một danh sách các tài liệu cần thiết cho học viên với mẫu giáo trình này.

Word

Giáo trình của giáo viên (màu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn