Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám)

Hãy cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn trân trọng đóng góp của họ: Thưởng cho người đó giấy chứng nhận trang nhã này, được thiết kế với viền trang trí hình chuỗi xích màu xám và phông chữ kiểu cách. Thêm tên của nhân viên đó và tùy chỉnh văn bản theo cách bạn muốn. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Giấy chứng nhận, Nhân viên của tháng (thiết kế chuỗi màu xám)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn