Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Giãn cách đơn (trống)

Mẫu Word có dãn cách đơn thuần này sẽ giúp bạn tạo một tài liệu hiện đại và bóng bẩy. Mẫu tài liệu có dãn cách đơn có thể truy cập này là rất tốt cho hầu hết mọi tài liệu bạn muốn có dãn cách đơn. Định dạng mặc định cho tài liệu này: Phông chữ: Calibri, giãn cách đoạn 11 điểm: Lề giãn cách đơn: 1" (tất cả các bên)

Word

Giãn cách đơn (trống)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn