Giãn cách đơn (trống)

Tài liệu đơn thuần mang tính hiện đại, giãn cách đơn. Tài liệu trợ năng này rất phù hợp với hầu hết mọi tài liệu mà bạn muốn áp dụng giãn cách đơn. Định dạng mặc định đối với tài liệu này: Phông chữ: Calibri, giãn cách đoạn 11 điểm: Lề giãn cách đơn: 1" (tất cả các bên)

Word

Giãn cách đơn (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình