Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Giải thưởng nhân viên xuất sắc của Wave border 

Khen thưởng thành tích xuất sắc của nhân viên bằng cách sử dụng mẫu chứng chỉ xuất sắc này cho nhân viên. Xây dựng cộng đồng và tinh thần bằng cách tạo và trao chứng chỉ xuất sắc mà bạn có thể dễ dàng tạo và tùy chỉnh trong PowerPoint và in trên giấy tiêu chuẩn. Giải thưởng chứng chỉ nhân viên này có thiết kế cổ điển phù hợp với nơi làm việc và hoàn cảnh của bạn. Hãy thay thế văn bản bằng thông tin của bạn và bạn sẽ có chứng chỉ chuyên nghiệp trong giây lát. Tuyệt vời cho các sự kiện của công ty, việc nghỉ hưu và hơn thế nữa, các mẫu chứng chỉ hữu ích cho bất kỳ người quản lý nào. Đây là mẫu có thể truy nhập được.

PowerPoint

Giải thưởng nhân viên xuất sắc của Wave border 

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn